Παρουσίαση του δικηγορικού γραφείου Παπαϊωάννου, Γαλλοελληνικό δίκαιο

Δικηγορικό γραφείο στο Παρίσι ειδικευμένο στο γαλλικό και ελληνικό δίκαιο

Το Γραφείο ιδρύθηκε το 1989 στο Παρίσι από τη Βασιλική Παπαϊωάννου - Merle des Isles, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Παρισιού και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας που ζει και εργάζεται στο Παρίσι.

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (πτυχίο Νομικής), του Πανεπιστημίου Paris X (πτυχίο κοινωνιολογίας και DEA εργατικού δικαίου), η Βασιλική ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ειδικεύεται στο εμπορικό δίκαιο (γαλλικό και ελληνικό), το διεθνές εμπορικό δίκαιο, το δίκαιο εταιρειών (γαλλικό και ελληνικό), το δίκαιο δημοσίων έργων (γαλλικό και ελληνικό), το εργατικό δίκαιο (γαλλικό) και το κληρονομικό δίκαιο (ελληνικό).

Έχει διατελέσει Σύμβουλος πολλών γαλλοελληνικών κοινοπραξιών για διάφορα μεγάλα έργα που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα (Αερολιμένας Αθηνών, ζεύξη Ρίου-Αντιρίου, υπόγειοι χώροι στάθμευσης στην Αθήνα) και έχει επανειλημμένως διεξαγάγει με επιτυχία διαπραγματεύσεις με τις ελληνικές αρχές (Ελληνική Κυβέρνηση, Υπουργείο Δημόσιων Έργων, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Δήμος Θεσσαλονίκης) για λογαριασμό των πελατών της.

Επίσης, έχει επανειλημμένως διατελέσει Σύμβουλος διαφόρων γαλλικών Οργανισμών (Caisse nationale d'assurance maladie, Caisses primaires d'assurance maladie, Ministère de la défense, Centre français de fiscalité) για υποθέσεις στην Ελλάδα και τη Γαλλία.

Χάρη στη νομική παιδεία της τόσο στο γαλλικό όσο και το ελληνικό δίκαιο, στη διπλή εγγραφή της στους Δικηγορικούς Συλλόγους Παρισιού και Αθήνας καθώς επίσης και στο ότι ομιλεί γαλλικά, ελληνικά και αγγλικά, και γνωρίζει πολύ καλά τις νομικές ιδιαιτερότητες και των δύο χωρών, η Βασιλική Παπαϊωάννου - Merle des Isles είναι σύμβουλος εταιρειών και ιδιωτών και των δύο χωρών για προγράμματα ή υποθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία (εξαγορά εταιρειών, σύσταση εταιρειών, εξαγωγές, συμβάσεις, κληρονομικές διαδοχές).

Επιπλέον, η εμπειρία της στο διεθνές εμπορικό δίκαιο της επιτρέπει χάρη σε ένα δίκτυο συνεργατών υψηλού επιπέδου που λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια, να αναλαμβάνει υποθέσεις σε τρίτες χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, χώρες της βόρειας Αφρικής).

Έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες, ορισμένες από τις οποίες παρουσιάζονται εδώ (βλ. δημοσιεύσεις).

Προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της εξατομικευμένη νομική υποστήριξη εξαιρετικής ποιότητας, η Βασιλική Παπαϊωάννου - Merle des Isles δίνει ιδιαίτερη σημασία στην άμεση επαφή με τους επιλεγμένους πελάτες του Γραφείου και στην προσωπική συμμετοχή της στη διαχείριση όλων των υποθέσεων. Το Γραφείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ταχύτητα επέμβασης, στην τήρηση των συμφωνησθεισών προθεσμιών και στην πλήρη διαφάνεια στις σχέσεις του με τους πελάτες του, προκειμένου να καταστήσει δυνατή την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των προβλημάτων και των ποσοστών επιτυχίας.

Δικηγορικό γραφείο στο Παρίσι ειδικευμένο στο γαλλικό και ελληνικό δίκαιο