Μέλη

Tο Γραφείο ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:


Βασιλική Παπαϊωάννου - Merle des Isles

- Βασιλική Παπαϊωάννου - Merle des Isles, Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Παρισίων και Αθηνών. Ειδικεύεται στο εμπορικό δίκαιο, δίκαιο επιχειρήσεων, διεθνές δίκαιο επιχειρήσεων, δίκαιο εταιρειών, δίκαιο δημοσίων έργων, εργατικό δίκαιο και κληρονομικό δίκαιο.

Γλώσσες: γαλλική, αγγλική, ελληνική


Diane Picandet

- Diane Picandet, Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Παρισιού. Ειδικεύεται στο εμπορικό δίκαιο, δίκαιο επιχειρήσεων, δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, αστικό δίκαιο και δίκαιο συμβάσεων.

Γλώσσες: γαλλική, αγγλική


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γρηγόρης Δεληγιάννης

- Γρηγόρης-Λουκάς ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος παρ’Εφέταις στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ειδικεύεται στο αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο, δίκαιο ακινήτων και δίκαιο αποζημίωσης ατυχημάτων. Πρώην συνεργάτης του Γραφείου στο Παρίσι για πολλά χρόνια, παραμένει εξωτερικός συνεργάτης για όλες τις υποθέσεις ευρωπαικού δικαίου. Είναι επίσης νομικός σύμβουλος των εταιρειών «EΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» και «EFG EUROBANK».

Γλώσσες: γαλλική, αγγλική, ισπανική, ελληνική


Παναγιώτης ΠΟΥΛΗΣ

- Παναγιώτης ΠΟΥΛΗΣ, Δικηγόρος παρ’ Eφέταις Αθηνών, ειδικευμένος στο δίκαιο ακινήτων και μισθώσεων, κληρονομικό δίκαιο, δίκαιο τροχαίων ατυχημάτων, εμπορικό δίκαιο και γενικό δίκαιο.

Γλώσσες: γαλλική, αγγλική, ελληνική