Δικηγορικό γραφείο στο Παρίσι ειδικευμένο σε γαλλικό, ελληνικό και διεθνές δίκαιο

Βασιλική Παπαϊωάννου, Δικηγορικό Γραφείο στο Παρίσι και στην Αθήνα ειδικευμένο σε γαλλικό και ελληνικό δίκαιο


ΠΑΡΙΣΙ 
2 bis Rue du Bouloi 75001 PARIS 
Tél: 0033 (0)1 53 29 95 95  
Fax: 0033 (0)1 53 29 95 96  
Portable: 0033 (0)6 77 73 24 72  
e-mail: [email protected]